Fotowoltaika

Pompy ciepła

Kolektory słoneczne

Odnawialne Źródła Energii

Odnawialne Źródła Energii są rozwiązaniem mogącym w trakcie najbliższych kilkunastu lat w dużym stopniu zastąpić konwencjonalne elektrownie opalane węglem. Dziś już wiele jednostek terytorialnych, instytucji dostrzega potencjał "zielonej energii" (słońce, wiatr, woda, temperatura gruntu i powietrza) starając się wykorzystać go nie tylko w aspekcie ochrony środowiska, ale również dywersyfikacji źródeł dostarczanej energii oraz zmniejszenia strat przesyłowych.

W ramach walki z globalnym ociepleniem są tworzone międzynarodowe protokoły, których zadaniem jest wpływanie na działania podejmowane przez państwa i instytucje rządowe. Najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywa Unia Europejska, która wprowadza maksymalne limity emisji substancji powstających wskutek spalania paliw kopalnych. Narzuca ponadto poziomy produkcji energii z OZE dla państw Wspólnoty. Polska nie jest tu wyjątkiem i oczywiście również jako kraj członkowski UE musi uwzględniać te założenia w swojej polityce energetycznej. Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Polska została zobowiązana do osiągnięcia minimum 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku (w 2017 roku osiągnęliśmy poziom zaledwie 11%). Unijna strategia na kolejne lata jest jeszcze ambitniejsza, gdyż zakłada udział energii wytworzonej z OZE w 2030 roku 32%. Założeń tych naszemu krajowi nie uda się zrealizować i jak prognozuje Ministerstwo Energii poziom 15% osiągniemy najwcześniej w roku 2022, a w 2030 roku będzie to wartość bliższa 21%.

Brak osiągnięcia celów wyznaczonych przez Parlament Europejski może oznaczać spore koszty dla Polski, które wstępnie Najwyższa Izba Kontroli szacuje na około 8 mld, które będziemy musieli zapłacić odkupując "wirtualną" zieloną energię od innych państw UE posiadających jej nadwyżki.

Co nam zwykłym Kowalskim pozostaje jak nie korzystać z dobrodziejstw dotacyjnych (środki z Urzędów Miasta, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) by wspomóc swój kraj w walce o lepsze, ekologiczne jutro? Montujmy więc kolektory słoneczne, pompy ciepła i to co w dzisiejszych czasach jest najbardziej opłacalne, czyli instalacje fotowoltaiczne, które dadzą nam darmowy prąd ze Słońca (w perspektywie najbliższych lat zapowiadane są znaczne podwyżki za energię elektryczną).

Dostępne dotacje

Procedura

spotkanie wniosek dotacja montaż odbiór
EkoSaule Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! 668 361 878 biuro@ekosaule.pl